Hjulet

Hjulet är ett forskningsbaserat, pedagogiskt verktyg som du kan använda både i utvecklingsarbete individuellt och i grupp. Verktyget fungerar också utmärkt inom rekrytering. Styrkan i Hjulet är att det är ett odiskriminerande, öppet formulär som klienten fyller i med egna ord, tankar och känslor och verktyget tar dig direkt till klientens viktigaste frågor och områden i livet och på jobbet.

Hjulet ger också klienten en coping-profil- alltså en indikation hur klienten hanterar stress vilket i dessa tider med enorm press från både arbets- och privatliv är en viktig nyckel för att kunna leva ett balanserat liv.

Läs mer om Hjulet
hedberg-reinfeldt-hjulet-logo

GDQ

Susan Wheelan, en av världens främsta gruppforskare har tagit fram detta verktyg för att kunna identifiera vilken mognad en arbetsgrupp/ledningsgrupp har. Verktyget visar en tydlig och enkel kurva hur gruppmedlemmarna upplever gruppen och hur det bl a står till med samarbetet och effektiviteten i den. GDQ ger dig också en konkret handlingslista som hjälper gruppen att utvecklas.

Myers-Briggs I och II

Är ett av världens mest använda personlighetsverktyg. MBTI ger dig stor förståelse vem du är, vilka styrkor och utvecklingsområden du har som person. Du får också större förståelse för andra och får konkreta verktyg hur du kan effektivisera din kommunikation, förbättra samarbete, känna mer flow i vardagen och minska konflikter. MBTI är ett utmärkt individ och gruppverktyg och mycket uppskattat bland våra kunder.

hedberg-reinfeldt-mbti-logo