UL-Utvecklande Ledarskap

Innehåll

Utvecklande ledarskap är framtaget av Försvarshögskolan och är en forskningsbaserad ledarskapsmodell och anses som en av de bästa på marknaden. I kursen ingår också ett 360  test där dina medarbetare bedömer dig som chef/ledare och som mäter hur mycket av dina ledarskapsbeteenden som är utvecklande, mer konventionella eller mer destruktiva beteenden. UL ökar både effektiviteten i din organisation och får medarbetarna att växa och trivas.

Efter ca två månader sker en uppföljningsdag som avser att hjälpa dig med ytterligare reflektion och utbyte av erfarenheter med andra ledare i syfte att se över och eventuellt modifiera din utvecklingsplan.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer som har personalansvar. Du bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader

En UL-kurs består av 24 timmar, fördelande på 3 dagar och minst 8 timmar på en uppföljningsdag
Pris: 23 000:- exkl moms Internatkostnad (f.n. ca 2 000 kr /dygn exkl. moms) och resekostnader tillkommer.
Ort: Stockholm, flexibelt

Om du är intresserad av att veta mer: