Skanska

Skanska är ett av världens ledande projektutveckling- och byggföretag. Vi arbetar med flertalet ledarskapsutbildningar på olika nivåer samt chefscoaching.

”Med sin unika kombination av ledarskap och skådespelarbakgrund så tar Linda Hedberg och Magnus Reinfeldt de svåra samtalen och konflikthantering till en helt ny nivå. Att följa hur deltagarna får öva skarpt och hur de sedan växer i ledarrollen är alltid lika magiskt. Jag ser fram emot ett långt och alltid lika framgångsrikt samarbete.”

– Tania Sjöberg, Kompetens och ledarutvecklare

hedberg-reinfeldt-kunder-skanska-logo
hedberg-reinfeldt-kunder-trafikverket-logo

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi har arbetat tätt tillsammans sen 2010 och har bl a rekryterat chefer och trainéer, Byggt upp och hållt i flera ledarskapsutbildningar, arbetat med talanghantering och utvecklat HR´s ledningsgrupp.

”Samarbetet har varit och är mycket bra där öppenhet, prestigelöshet och professionalitet råder, där utvecklande och glädjespridande klimat är ett signum samt där tid finns till återkoppling och reflexioner.”

– Magnus Sörebö, Projektledare

hedberg-reinfeldt-kunder-trafikverket-logo

Länsstyrelsen Dalarna

Vi har genom åren arbetat med fyra av landets länsstyrelser. I Dalarna har vi utvecklat ledningsgruppen och coachat avdelningscheferna.

”Vi har haft ett mycket gott samarbete med Hedberg&Reinfeldt AB såväl inom chefsrekryteringar, grupputveckling, coaching och ledningsgruppsutveckling. Magnus och Linda är mycket professionella och har bidragit till att utveckla mvår ledningsgrupp och verksamhet på ett betydande sätt.”

– Mattias Strömberg, HR-chef

hedberg-reinfeldt-kunder-lansdalarna-logo
hedberg-reinfeldt-kunder-aji-logo

Axel Johnson International

Axel Johnson International är en marknadsledande industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag. Vi har bl.a arbetat med trainéerekrytering, chefscoaching samt teamutveckling.

hedberg-reinfeldt-kunder-aji-logo

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i ett av Sveriges 21 län. Vi har genom åren arbetat med fyra av landets länsstyrelser. I västmanland har vi arbetat med chefscoaching och personbedömning i chefsrekryteringar.

”Coachingen gav mig möjligheter att reflektera över mitt ledarskap och hjälp att tänka nytt. Några av tankarna jag fick med mig har blivit en naturlig del i mitt dagliga ledarskap.”

– Åsa Halldorf, Chef – Avdelningen för stöd och utveckling

hedberg-reinfeldt-kunder-lansvast-logo
hedberg-reinfeldt-kunder-metro-logo

Metro

Metro är en politiskt obunden nyhetstidning med stark entrepreniell anda. Hedberg&Reinfeldt fick uppdraget att skapa en 1-år långt ledarskapsprogram för Metros andra linjens chefer 2017. Vi hjälpte också ledningsgruppen att ta fram en ny ledarskapsfilosofi på metro.

”Det Hedberg&Reinfeldt tog fram hos mig var ett starkt, tryggt och genuint ledarskap. Genom att jag som ledare kände mig säker så kunde jag i min tur leda mina kollegor och få dom att våga ta eget ansvar. Genom ett kärleksfullt och tydligt ledarskap når vi framgång.”

– Karin Österman, fd marknadschef

hedberg-reinfeldt-kunder-metro-logo

Länsstyrelsen Jönköping

Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i ett av Sveriges 21 län. Vi har genom åren arbetat med fyra av landets länsstyrelser. I Jönköping har vi arbetat med personbedömningar i rekryteringar av främst chefer men också vissa nyckelpersoner inom verksamheten.

hedberg-reinfeldt-kunder-lansjkpg-logo
hedberg-reinfeldt-kunder-studentkortet-logo

Studentkortet

Studentkortet hjälper studenter att förenkla vardagen genom att förmedla förmånliga och exklusiva rabatterbjudanden. Vi har dels arbetat med att utbilda alla chefer i ett 1-år långt ledarskapsprogram samt arbetat med ledningsgruppen och dess utveckling.

”Sedan 2016 har jag och företaget jag representerar varit återkommande kunder till Hedberg & Reinfeldt. Genom åren har Linda och Magnus arbetat med nästan alla anställda i vårt företag och jag får alltid odelat positiv feedback från de kollegor som deltar på utbildningarna. Personligen är jag övertygad om att Hedberg & Reinfeldts arbete med att utveckla individerna i vårt företag utifrån deras personliga tillgångar och utmaningar, har bidragit till att vi övergripande blivit en starkare organisation.”

– Fredrik Grufvisare VD

hedberg-reinfeldt-kunder-studentkortet-logo

Nordea

Nordea Bank AB är en svensk bank- och finanskoncern. Vi har arbetat med främst personbedömning i div rekryteringar.

hedberg-reinfeldt-kunder-nordea-logo
hedberg-reinfeldt-kunder-skanetrafiken-logo

Skånetrafiken

Skånetrafiken är trafikhuvudman för kollektivtrafiken inom Skåne län. Vi har arbetat med coaching och ledarutveckling.

hedberg-reinfeldt-kunder-skanetrafiken-logo

AkzoNobel

Akzo Nobel är en internationell kemikoncern med verksamhet inom färg för konsument och proffshantverkare, högteknologisk färg och specialkemikalier. Vi har under flera år arbetat med urval i chefstillsättningar.

hedberg-reinfeldt-kunder-akzonobel-logo
hedberg-reinfeldt-kunder-karolinska-logo

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset är ett sjukhus i Stockholms län, med huvudsaklig verksamhet genom storsjukhus i Huddinge och Solna kommuner. Vi arbetar med mentorskap, coaching och ledarskapsutveckling.

hedberg-reinfeldt-kunder-karolinska-logo