Personbedömning

Vi hjälper er med rekrytering och att hitta rätt person till rätt plats – både i ert interna utvecklingsarbete, omorganisationer och vid anställning.

Vi arbetar med brett utbud av forskningsbaserade psykologiska test inom en rad områden. Testen är utvecklade med högsta kvalitet i enlighet med riktlinjerna från Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP). Testen granskas löpande för att säkerställa validitet och relevans. Vi kombinerar alltid dessa test med en kompetensbaserad intervju och gedigen feedback till kandidaten. Alla våra handledare är certifierade i de tester vi använder.

Hedberg&Reinfeldt har arbetat med personbedömning i 30 år och har stor erfarenhet av chefsurval på alla nivåer. Vi hjälper dessutom flera företag med deras traineeurval och vilket är ett inspirerande och viktigt uppdrag så att företaget växer underifrån med kompetenta medarbetare.

Människan är komplex och unik.

Ett assessmentcenter betyder att man använder flera olika metoder i rekrytering och urval. Ett assessment kan innehålla arbetspsykologiskatester, intervjuer, praktiska utmaningar som grupparbeten, presentationer, svåra samtal mm

Assessment-Center är utan tvekan det mest effektiva och mest träffsäkra metoden i personbedömning och urval. Låt oss hjälpa er! Hör av er så sätter vi tillsammans ihop övningar och tester som motsvarar era behov.

Ett assessment center kan vara bra när du har en större grupp att göra urval från, t ex till ett talangprogram, ledarskapsprogram, traineeprogram

Med arbetspsykologiska tester kan vi se vår potential och våra utvecklingsområden på ett pedagogiskt och utvecklande sätt.

Våra kunder använder sig av dessa tester både i interna utvecklingsinsatser där syftet är att stärka sin personal, att få rätt person till rätt arbetsuppgift eller till rätt grupp.

Vi själva använder oss ofta av denna typ av tester i coaching och i början av ett ledarskapsprogram för att få en snabbare och djupare förståelse för deltagarnas individuella styrkor och utvecklingsområden

Har du frågor kring personbedömning?