Vårt företag

Reinfeldtfamiljen har stor erfarenhet av ledarskap. Birgitta Reinfeldt startade detta företag på 90-talet och jobbade både med ledarskapsutveckling, mentorskap och chefsrekryteringar.

Hon var med och utvecklade företagets egna verktyg Hjulet som är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg som används både nationellt och internationellt.

Läs mer om vårt företag

Våra medarbetare

Magnus är en uppskattad, van och erfaren coach och ledarskapskonsult. Han är målmedveten, lyhörd och empatisk och får både grupper och individer att nå sina mål, bli effektivare,  må- och fungera bättre.

Linda är utbildad pedagog och har själv arbetat som chef i många år. Hon är besjälad av människors utveckling och av ledarskap. Hon tror att gott ledarskap bottnar i god självkännedom och arbetar mycket, både i grupp och individuellt med positiva beteendeförändringar.

Läs mer om våra medarbetare

Våra värderingar

Vi vill leva som vi lär med en levande feedbackkultur och med öppet sinne mot allt och alla. För oss är ord som jämställdhet och mångfald ett måste om vi ska tänka långsiktigt företagande.

Läs mer om våra värderingar