Teamutveckling

Forskning visar att grupper utvecklas över tid och blir mer eller mindre effektiva och välmående beroende på mognad i gruppen. Hedberg&Reinfeldt hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare bli ett samverkande team.

Ofta handlar det om att utveckla förtroende mellan gruppmedlemmar, mötesstrukturer, samspel och kommunikation. En utvecklingsprocess inleds ofta med en analys av gruppens nuläge med hjälp av exempelvis GDQ (Group Development Questionnare) eller Hjulet®

GDQ är ett test som ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Testet visar också vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer.

Om GDQ – Group Development Questionnaire

GDQ är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Syftet med GDQ är att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål på ett effektivt sätt.

Vad ger det?

GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Det visar också vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling. Detta ansvar delas av ledare och medarbetare. GDQ ger ett utmärkt underlag för fortsatt utvecklingsarbete, på egen hand eller med hjälp av en konsult.

Hjulet® är ett verktyg som både mäter på individ- och gruppnivå och ger en bild av individernas och gruppens nuläge.Verktyget mäter vad som fungerar och vad som inte fungerar i gruppen. Hjulet® visar också engegemang och hur kraftfullt gruppen agerar.

Om Hjulet® 

skapades av psykologen Dr Ben Shalit på 1970-talet när han var verksam på FOA. Metoden har vidareutvecklats utifrån hans grundläggande teorier. Därefter har metoden anpassats mer till näringslivets användningsområden av Fundo Ledarskap AB i samarbete med AsPro och Professor Bertil Mårberg (FOA).

Den teoretiska grunden utgjörs till stor del av. psykologen Lazarus teorier om hur männsikor processar information i nya situationer, särskilt under hot och stress. Coping-teorin.

Vad ger det?

Med en strukturerad och pedagogisk metod får vi fram gruppens 5 viktigaste utvecklingsområden som kopplas till en konkret utvecklingsplan. Planen innefattar konkreta mål, delmål, tidsplan och ansvar.

Har du frågor kring teamutveckling?