Hedberg&Reinfeldts ledarskapsprogram

Innehåll

För att vara framgångsrik som ledare behöver du fokusera på tre saker

 1. Dig själv: Vem är du? Vilka beteenden har du som ledare? Hur uppfattas du av andra?
 2. Dina medarbetare: Förståelse för andra och gruppen.
 3. Driva verksamheten målinriktat och affärsmässigt

I denna kurs använder vi oss bl a av personlighetstester för att du, på djupet ska förstå dig själv- var du har dina styrkor som ledare och var du har dina utvecklingsområden. Vad som motiverar dig och vilka värderingar som driver dig

 • Gruppdynamik och gruppsykologi
 • Effektivisera
 • Vem är jag i gruppen (MBTI)
 • Motivation
 • Vilka utvecklingsområden har du som chef? (5-faktormodellen)
 • Hur uppfattas du av andra?
 • Kommunikationsträning
 • Arbetsrätt
 • Jämställdhet & mångfald
 • Företagsekonomi
 • Värderingar
 • Målstyrning
 • Feedback
 • Svåra samtal

Mellan modulerna får varje deltagare individuell coaching som fördjupar inlärning och utveckling på det individuella planet. Dessutom kommer det vara hemuppgifter och läxor som bl a ska kopplas till den egna verksamheten.

Deltagare

Programmet vänder sig till dig som har jobbat några år som chef och vill fördjupa dina kunskaper och få nya verktyg att använda i din vardag

10 dagar
Pris: 39 500:- exkl moms. Dagkonferenspaket + middagar ingår
Ort: Stockholm, Flexibelt

Om du är intresserad av att veta mer: