Konflikthantering och svåra samtal

Innehåll

Som chef måste du våga ta i de svåra samtalen och du ska vara trygg och ha vetskap om hur man arbetar med konflikter i en arbetsgrupp

Förståelse för vad som ÄR en konflikt

Hur uppstår konflikter?

Hur kan man förebygga konflikter

Lösa och hantera konflikter

Kommunikationsträning

Feedback-teknik

Case-träning med egna erfarenheter av svåra samtal

Deltagare

Vänder sig till chefer på alla nivåer, gruppledare samt medarbetare på HR-avdelning

2 dagar

Pris: 12 000:- (i kursavgift ingår kursmaterial, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms och ev övernattning tillkommer)

Ort: Stockholm

Om du är intresserad av att veta mer: