Coaching

Coaching hjälper dig att hitta lösningar på problem, identifiera vem du är, vad du vill och hur du ska nå dit- både privat och professionellt.

Vi inriktar oss främst mot chefer och ledare och utgår ifrån varje individs behov. Vi jobbar även med ledningsgrupper i form av gruppcoaching.

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester för att snabbare komma fram till dina styrkor och utvecklingsområden.

Vi ger dig också konkreta verktyg som du kan använda direkt in på din arbetsplats, i din arbetsgrupp eller i ditt privatliv.

Alla våra coacher är ICF-certifierade.  Certifieringssystemet har som syfte att säkerställa kvalitén på coaching runt om i världen i enlighet med ICF:s etiska standarder och coachingfärdigheter.

Om du är intresserad av att veta mer om coaching: