UL-Utvecklande Ledarskap

Innehåll

Utvecklande ledarskap är framtaget av Försvarshögskolan och är en forskningsbaserad ledarskapsmodell och anses som en av de bästa på marknaden. I kursen ingår också ett 360  test där dina medarbetare bedömer dig som chef/ledare och som mäter hur mycket av dina ledarskapsbeteenden som är utvecklande, mer konventionella eller mer destruktiva beteenden. UL ökar både effektiviteten i din organisation och får medarbetarna att växa och trivas.

Efter ca två månader sker en 2 dagars uppföljning som avser att hjälpa dig med ytterligare reflektion och utbyte av erfarenheter med andra ledare i syfte att se över och eventuellt modifiera din utvecklingsplan.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer som har personalansvar. Du bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader

2 heldagar  (inkl. kväll 1:a dagen)+ 2 uppföljningsdagar
Pris: 21 000:- exkl moms (inkl dagkonferenspaket samt 1 middag) ev logi tillkommer
Ort: Stockholm, Flexibelt

Om du är intresserad av att veta mer: